Scan

Wat maakt deze Teamscan anders?

 

Het team als geheel

Het Team Diagnostic™ Model  is een unieke manier om een team in kaart te brengen en is niet te vergelijken met andere team assessment methoden. Wat het uniek maakt, is dat het het team als een geheel beschouwt en daarmee de individuele visie van de teamleden overstijgt. Het laat de invloed zien van het team op de individuele leden, de samenwerking en resultaten. Met deze benadering wordt een team als een “levend” organisme beschouwt met een eigen cultuur : een eigen identiteit met officiële en ongeschreven regels, een eigen visie, blinde vlekken, vaste patronen, verwachtingen en sfeer. Een praktisch voordeel van deze benadering is dat tijdens de workshops de teamleden het team van een afstand kunnen bekijken, waardoor het niet persoonlijk wordt. Dit geeft ruimte en veiligheid om informatie met elkaar te delen over het team. Hierdoor kan snel resultaat behaald worden.

Bewezen effectief

Teams bestaan om resultaten te behalen. Een andere reden is er niet. Onderzoek heeft aangetoond dat de meest succesvolle teams niet alleen hun zaken goed op orde hebben en actiegericht zijn maar ook dat ze in staat zijn effectieve en langdurige relaties op te bouwen.  Het Team Diagnostic™ Model   is opgebouwd rondom twee belangrijke pijlers:

1)   Productiviteit

Productiviteitsvermogen helpt het team om resultaten te boeken, taken te volbrengen en om op koers te blijven om doelstellingen te halen. Het Team Diagnostic Model™ heeft zeven essentiële eigenschappen vastgesteld die nodig zijn voor teams om hoge prestaties neer te kunnen zetten.

 

7 eigenschappen van productiviteit

 

en

2) Positiviteit
Bij positiviteitsvermogen gaat het om de onderlinge relaties tussen de teamleden en het karakter en de sfeer van het team als systeem. De zeven essentiële eigenschappen op gebied van positiviteit in het Team Diagnostic Model ™ zijn ontleend aan een aantal onderzoeksbronnen, waaronder Emotionele Intelligentie, Positieve Psychologie en wetenschappelijk onderzoek naar succesvolle relaties.

 

7 eigenschappen positiviteit

 

Met andere woorden positiviteit en betrokkenheid zijn minstens zo belangrijk als productiviteit om als team succesvol te zijn.

0-meting                                                                                    1-meting

 
 

Anoniem Online Assessment

Teamleden kunnen online en anoniem het assessment doen. De anonimiteit maakt dat teamleden vrijuit hun mening kunnen geven en daardoor is het resultaat extra betrouwbaar. Wanneer het assessment door alle teamleden is gedaan, worden de uitkomsten teruggekoppeld aan het hele team. Het resultaat is een anoniem maar openhartig rapport van het team over het team.   download hier het voorbeeldrapport TDA (GRATIS: een volledig rapport in het Nederlands).

Uw eigen teamscan

Wij kunnen op verschillende manieren uw team in kaart brengen waarbij we gebruik maken van de methodiek van het Team Diagnostic Model ™   Wilt u weten wat Drielink Coaching voor u  kan betekenen? Bel ons dan op 06-41392994 of stuur een berichtje via ons contactformulier.