Conflicten – effectief omgaan met verschillen

Drielink Coaching dringt snel door tot de kern van welk conflict dan ook. Vervolgens weten we verschillen te overbruggen en verbindingen te slaan. Zo wordt een fundament gelegd waarop verder gebouwd kan worden.

Als je teamleider, lijnmanager, directeur of OR/MR lid bent van (middel)grote organisatie en merkt dat …

  • tegenstrijdige belangen effectiviteit in de weg staan,
  • werkrelaties verstoord zijn door langlopende conflicten,
  • bevroren standpunten de voortgang belemmeren

… dan weet je dat het anders kan én moet.

De sleutel voor succes ligt bij het onderkennen en accepteren van verschillen. Dat vergt de inzet van een ervaren en onafhankelijke partij die tegenstrijdige belangen weet om te buigen naar een vruchtbare samenwerking.

conflictenConflicten: zonder wrijving geen glans

Conflicten kunnen de gezondheid van jouw organisatie, jezelf en jouw medewerkers schaden. Op zich zijn conflicten helemaal niet erg. Daardoor kunnen juist ideeën ontstaan. Het gaat erom hoe jij en je medewerkers met die conflicten omgaan.

Learning by Experience

Het doel is om de organisatie beter te laten samenwerken en communiceren. Alleen zo kunnen organisaties, teams én individuele werknemers groeien. Afhankelijk van het uitgangspunt organiseren we teamtrainingen en – indien gewenst – procesbegeleiding.

Dit mag je verwachten:

  • Innovatieve en baanbrekende aanpak
  • Effectieve communicatie zonder escalatie
  • Breed gedragen oplossingen voor conflicten
  • Voorkomen / verminderen ziekteverzuim
  • Productieve samenwerking
  • Gezonde werkrelaties, nu en straks

Meer informatie?

Wil je eens vrijblijvend kennismaken of van gedachten wisselen? Bel of stuur een berichtje via ons contactformulier.