MapsTell & Paardenfeedback

Twee methodieken die hoofd, hart & lichaam samenbrengen

Goed samenwerken vraagt om verdieping in wat een ander belangrijk vind! Dit levert meer begrip en vertrouwen in elkaar op. In deze combinatie workshop gaan we hier mee aan de slag. We doen oefeningen middels Paardenfeedback en maken gedragsvoorkeursstijlen visueel via de landkaart van MapsTell. Dit biedt ruimte voor elk teamlid om zichzelf en collega’s beter te leren kennen. Men wordt op verschillende niveaus (hoofd, hart & lichaam) geraakt. Door de toevoeging van paarden levert het snel resultaat en inzicht op.

In het team ontstaat begrip voor elkaar

Deelnemers vullen voorafgaand aan de workshop online een vragenlijst in waarna de gedragsvoorkeursstijl letterlijk in kaart wordt gebracht. De namen van de steden, rivieren, bergen en zeeën op de persoonlijke landkaart vertellen van alles over de voorkeursstijl van de deelnemer. Het geeft aan wat de voornaamste valkuilen zijn en hoe anderen hem of haar soms kunnen ervaren. Samen met de paarden gaan we de uitkomst van elkaars voorkeursstijl onderzoeken en inzichtelijk maken. Paarden zijn kuddedieren en willen bij het team aanhaken als het veilig voelt. Is er in het team, na de nieuw verkregen inzichten, voldoende overeenstemming (veiligheid) voor het paard om bij hen aan te haken?

Theorie afgewisseld met de praktijk

Deze workshops doen we altijd in een groene omgeving. Buiten in de natuur, weg van de vergaderzaal of werkplek. We werken in de buurt van het paard en blijven met beide benen op de grond. En het resultaat?
– Teams leren beter samenwerken
– Men heeft meer begrip voor elkaars talenten en valkuilen
– Deze onvergetelijke ervaring blijft het team nog lang bij!

Werkwijze

We werken met teams vanaf 6 personen tot 18 personen. Dit doen we bij voorkeur in Den Haag op onze vaste groene werklocatie. We kunnen uiteraard ook naar u toe komen, de enige voorwaarde is dat er een plek met paarden in de buurt is waar wij kunnen werken. Graag stemmen we met u af hoe dit het beste werkt. We sluiten eventueel aan bij een bestaand programma; voor een paar uur of desgewenst de gehele dag. Bewegen mee en zorgen voor blijvende impact.

Bel ons of neem via het contactformulier contact op voor meer informatie of een aanbod op maat.