Breng jezelf en je team in kaart

Inzicht krijgen in jezelf en je team met MapsTell

Goede communicatie en een effectieve samenwerking bepalen onder andere het succes van een team. Dit is niet altijd even makkelijk omdat een team uit verschillende mensen bestaat met ieder zijn eigen gedragsstijlen. Inzicht krijgen in ieders gedragsstijlen kan vele miscommunicaties en irritaties voorkomen. Meestal komt die irritatie vanuit onbegrip. De uitdaging zit hem er in om binnen een team de beste mix aan stijlen te hebben en tegelijkertijd mensen met verschillende stijlen effectief samen te laten werken.

Meer inzicht in jezelf en meer inzicht in de verschillende gedragsstijlen maakt dat teams:

  • Hun doelen beter halen
  • Meer plezier samen hebben
  • Het werk secuurder doen
  • Meer zorg voor elkaar hebben

Kortom alle redenen om jouw team op de kaart te zetten tijdens een MapsTell workshop.

De MapsTell methodiek is gebaseerd op DISC. DISC staat voor de afkorting van de vier door William Marston gedefinieerde basisgedragsstijlen; Daadkrachtig, Invloedrijk, Stabiel en Consciëntieus.

MapsTell bij Drielink Coaching

Drielink Coaching gelooft in de kracht van visuele en daardoor makkelijk deelbare informatie. Om deze reden maken we gebruik van MapsTell waarbij de persoonlijke gedragsstijlen letterlijk in kaart gebracht worden. Deze gedragsstijlen zijn verwerkt in de zestien PersonalMaps die samen de Wereld van Verschil vormen. Door het gebruik van dit visuele middel krijgen deelnemers op een toegankelijke en bijzonder leuke manier inzicht in zowel hun eigen als elkaars gedragsstijl. In deze workshop beginnen de deelnemers met een persoonlijk profiel op basis waarvan men een landkaart krijgt met de eigen gedragsstijlen. Hierin staan de steden, landen, zeeën en kanalen voor eigenschappen, valkuilen en bijvoorbeeld het perspectief van anderen op hun gedrag. Op een speelse, interactieve manier krijgt het team inzicht in de verschillende gedragsstijlen en de impact daarvan op het team.

Met deze workshop

  • Creëer je inzicht in elkaar
  • Zorg je voor onderling begrip
  • Heb je een gemeenschappelijk middel om gedragingen aan te spreken
  • Krijg je effectiviteit in het team

Referenties

Deze Mapstell sessie heeft mij nieuwe inzichten gegeven: Ik had best wat irritaties in samenwerking, door deze sessie werd mij duidelijk dat we in een ander perspectief tegen dingen aankeken en daardoor in elkaars allergie terecht zijn gekomen. We hebben meer inzicht, begrip en openheid naar elkaar gekregen door deze sessie. De sessie was inspirerend, en goed verzorgd. Dinga is enthousiast. Doordat het interactief was kreeg ik zelf eyeopeners.

Ik waardeer de sessie met een 9.

medewerker bij MET Heerhugowaard

De Mapstell teamsessie heeft meer verbinding met mijn collega’s opgeleverd.
Ik zal nog regelmatig er naar mijn profiel terug grijpen.

Dinga verzorgt de sessie goed en respectvol. Ze geeft goed uitleg over de kleuren. Fijn dat er actieve elementen in zitten en samenwerkopdrachten.

We zijn gemotiveerd om het samen aan te gaan. Bij het etentje daarna hebben verschillende mensen persoonlijke dingen gedeeld waarmee ze momenteel mee handelen. Dit is zo een verschil met het etentje vorig jaar met teamdag, toen bleef het over koetjes en kalfjes.

Ik waardeer de sessie met een volle 10, er valt niets aan te verbeteren.

Natasha Janse

WMO Maatwerk, 17 november 2023

In de Mapstell teamsessie hebben we inzicht gekregen in de voorkeursstijlen groen, blauw, geel en rood. We kunnen hierdoor meer rekening houden met elkaars voorkeurstijl.

Dinga presenteert dit prettig, leuk, duidelijk en boeiend. Het was een hele fijne interessante sessie.

Ik waardeer deze sessie met een 8,5

medewerker bij Ipse de Bruggen, 24 november 2024

De Mapstell sessie heeft inzicht gegeven in mezelf en mijn collega’s. We hebben hiermee een gezamenlijke taal om te reflecteren en elkaar beter te kunnen aanvullen.  Het was een inspirerende, interactieve sessie met een nieuwe manier van kijken.  Dinga verzorgt de sessie op een open manier, met respect voor alle inbreng en verschillen voor een ieder,  zonder oordeel. Hierdoor konden we vrij en hardop denken. Fijn dat Dinga zelf met de kleuren een voorbeeld geeft en het levendig maakt. De tijd vloog voorbij.

Het was een hele waardevolle sessie met genoeg humor, afwisseling, ruimte voor gesprek en verdieping.  Fijn om met elkaar tijd te hebben om te verdiepen.

Ik waardeer deze sessie met een 9

Bianca Kuchler

Ipse de Bruggen, december 2023

We hebben door deze sessie nu nog beter in kaart wat voor soort personen in het team werken. Het geeft ook meer inzicht in wat voor nieuwe collega’s het beste zouden passen. We hebben beter inzicht in de verschillende gedragsstijlen en de dynamiek in het team.

Het was een fijne, toegankelijke, duidelijke sessie, ik voelde de vrijheid, rust en ruimte om iets te zeggen als die behoefte er was. Het was een duidelijk verhaal met goed ondersteunend materiaal. Dinga bracht gesprekken mooi op gang, er was een goed evenwicht in de actieve deelname van iedereen die aanwezig was. Dit liep heel natuurlijk

Het was een top sessie. Het is best een intensieve dag en toch ben ik niet een moment afgehaakt. Het was opnieuw een workshop die veel heeft gebracht.

waardering : 9

Ipse de Bruggen

Dinga heeft voor ons team een sessie verzorgd met Mapstell (DISC profielen). Het heeft ons opgeleverd dat we meer inzichten en begrip hebben voor elkaars verschillen. Herkenning en erkenning van de verschillende voorkeursstijlen.
Dinga is een fijne coach, er was openheid en toegankelijkheid. Ik waardeer de sessie met een 8, het was een mooie leerzame workshop met nieuwe inzichten.
Petra Mooij

Zorgmanager, Ipse de Bruggen, Mei 2021

Dinga heeft voor ons team een hele dag verzorgd waarbij we de profielen van Mapstell (DISC) hebben ingezet. Het heeft opgeleverd dat het een bevestiging is over mijn eigen gedrag en inzichten in gedrag van de anderen. We meer begrip hebben voor elkaar, wat weer tot een betere samenwerking leidt.

De sessie was afwisselend: theorie in woord met filmpjes, vloermat op de grond, uitgeprinte profielen, oefenen met elkaar en heel praktisch: wat de ander doet en wat ik zie, is niet altijd hetzelfde.

Dinga legt het helder uit en heeft veel kennis van zaken.
Ik waardeer de training met een 9.

Melanie Roeleveld

Manager communicatie & directieadviseur, Kinderopvang Berend Botje, Juni 2021

Door de workshop ‘een wereld van verschil’ heb ik inzicht gekregen dat Mapstell in teamsituaties interessant kan zijn omdat het ‘verhaal’ geeft aan je voorkeursstijl en de concrete kleuren. Dinga en Evi zijn professioneel en speels, ze zijn goed op elkaar afgestemd. Deze workshop is voor iedereen die meer inzicht wil in gedragsstijl (en) interessant. Ik waardeer de workshop met een 10.
Flor Gerritsen

L&D Consultant, ICM opleidingen & trainingen

Ik vond het een goede en inspirerende sessie. Ik heb inzicht gekregen in mijn eigen positie in het team, een overzicht van de verschillende rollen en kwaliteiten in het team. Dinga heeft gezorgd voor een goede, ontspannen begeleiding met afwisseling tussen zitten en luisteren en bezig zijn met elkaar. Ik waardeer deze sessie met een dikke 8.
Sander Koster

Kwadraad

Breng jezelf en je team in kaart!

Drielink Coaching heeft geaccrediteerde MapsTell Guides die deze workshop professioneel verzorgen voor 2 tot ruim over 200 personen. De kosten en het aantal dagdelen van deze workshop is afhankelijk van het aantal deelnemers.