Team Coaching

Drielink Coaching werkt volgens het Het Team Diagnostic™ Assessment

Inzicht in teamprestaties

Het Team Diagnostic Assessment geeft een actueel beeld van het functioneren van het team, en het biedt concrete acties om dit te verbeteren. Uit onze ervaring blijkt dat teams na begeleiding gemiddeld tot 20% beter functioneren. Deze resultaten zijn meetbaar én zichtbaar.

Het Team Diagnostic model is gebouwd op de twee dimensies: productiviteitsvermogen en positiviteitsvermogen.
Het productiviteitsvermogen is gericht op de prestaties die het team levert en positiviteitsvermogen gaat om de relaties binnen het team die nodig zijn om tot dit resultaat te komen. In het schema is te zien hoe deze twee factoren de teamprestaties beïnvloeden. 

 

positiviteitsvermogen

Bij positiviteitsvermogen gaat het om de onderlinge relaties tussen de teamleden en het karakter en de sfeer van het team als systeem. De zeven essentiële eigenschappen op gebied van positiviteit in het Team Diagnostic Model  zijn ontleend aan een aantal onderzoeksbronnen, waaronder Emotionele Intelligentie, Positieve Psychologie en wetenschappelijk onderzoek naar succesvolle relaties. Met andere woorden positiviteit en betrokkenheid zijn minstens zo belangrijk als productiviteit om als team succesvol te zijn.

 

Productiviteitsvermogen

Productiviteitsvermogen helpt het team om resultaten te boeken, taken te volbrengen en om op koers te blijven om doelstellingen te halen. Het Team Diagnostic Model™ heeft zeven essentiële eigenschappen vastgesteld die nodig zijn voor teams om hoge prestaties neer te kunnen zetten. Het gaat hierbij echt om de meetbare output van het team. termen als efficiëntie, resultaten en progressie zijn hierbij van belang.  

 

Weten hoe uw team ervoor staat?

Door het invullen van de Quickscan krijgt u een snelle indruk hoe het staat met de samenwerking binnen uw eigen team.