LandsWork™

Wat ORSC doet is haarfijn, maar zonder oordeel, blootleggen wat er gebeurt/probeert te gebeuren en vervolgens naar de gewenste situatie toe te werken. Enerzijds geven wij de betrokkenen een deel theorie mee, maar de echte kracht zit veeleer in het bewust laten ervaren van de teamleden wat er gebeurt (‘learning by experience’).

Een voorbeeld is onder andere LandsWork™ (My Land, Your Land, Our Land™); deze oefening wordt veelal ingezet wanneer er sprake is van ‘eilandjes’ binnen een organisatie. Doel is werkelijk bewust worden van de eigen positie en die van anderen, onbevooroordeeld verkennen van ‘het land’ van de ander (of afdeling) om vervolgens tot concrete aanpak en heldere afspraken te komen. Deze afspraken zullen gedragen worden door alle teamleden (niet omdat het ‘moet’, maar nu omdat men het nu ‘wil’). Het gaat er hierbij overigens niet om tot consensus te komen; verschil mag er zijn, graag zelfs (benut de onderlinge verschillen, bewust en met de juiste intentie!), maar het leert teamleden en afdelingen concreet HOE bewust, met respect, met de onderlinge verschillen om te gaan en überhaupt hoe met ELKAAR om te gaan. Wij maken het ongrijpbare in teams en organisaties grijpbaar, met daaraan gekoppeld leiderschap; bewust worden van en verantwoording nemen voor de impact van gedrag.

Deze methodiek kan ook als workshop ingezet worden om in een paar uur de verschillende in de teams/afdelingen duidelijk te krijgen. Vraag hiervoor informatie via Contact.