Organization and Relationship System Coaching (teams en duo’s)

Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen en begeleiden van maatwerktrajecten bij organisaties. Onze aanpak is gebaseerd op ORSC (Organization and Relationship System Coaching) en leiderschap. ORSC richt zich op het begeleiden/faciliteren van onderlinge relaties binnen een relatie, team of organisatie. Uniek van deze aanpak is dat wij ons niet zozeer richten op de individuen, maar juist op het team zelf (de zogenaamde Third Entity™). Wat maakt een groep samenwerkende individuen een team? Wat maakt een team een goed team? ORSC hanteert daarbij Relationship Intelligence (RQ); gebruik maken van de aanwezige kennis van en in een systeem (een relatie of een team). Naast IQ en EQ is binnen teams dus ook RQ (Relationship Intelligence) van essentieel belang. Leidinggevenden, maar ook de teamleden zelf worden bewust van wat er in een team gebeurd en vooral ook wat er probeert te gebeuren (te ontwikkelen).
ORSC maakt onder andere gebruik van wetenschappelijk materiaal van J. Gottman (VS). Gottman heeft jarenlang wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de grondbeginselen van relaties. Zo kan hij onder meer binnen drie minuten, met een waarschijnlijkheid van 96% vaststellen of een relatie een langdurig leven is beschoren of niet. Ook heeft hij aangetoond dat bepaalde vormen van ‘communicatie’ in een relatie (feitelijk gedrag), rechtstreeks een negatieve invloed heeft op het immuunsysteem van de betrokkenen. De resultaten uit Gottman’s onderzoek zijn  ook op (zakelijke) teams van toepassing.
Wat ORSC doet is haarfijn, maar zonder oordeel, blootleggen wat er gebeurt/probeert te gebeuren en vervolgens naar de gewenste situatie toe te werken. Enerzijds geven wij de betrokkenen een deel theorie mee, maar de echte kracht zit veeleer in het bewust laten ervaren van de teamleden wat er gebeurt (‘learning by experience’).

Concreet betekent dit dat wij met teamleden (of complete afdelingen) met bepaalde oefeningen aan de slag gaan, waarbij wij werken met wat er op dat moment precies gebeurt in het team of tussen de afdelingen. Een voorbeeld is onder andere LandsWork™ (My Land, Your Land, Our Land™); deze oefening wordt veelal ingezet wanneer er sprake is van ‘eilandjes’ binnen een organisatie. Doel is werkelijk bewust worden van de eigen positie en die van anderen, onbevooroordeeld verkennen van ‘het land’ van de ander (of afdeling) om vervolgens tot concrete aanpak en heldere afspraken te komen. Deze afspraken zullen gedragen worden door alle teamleden (niet omdat het ‘moet’, maar nu omdat men het nu ‘wil’). Het gaat er hierbij overigens niet om tot consensus te komen; verschil mag er zijn, graag zelfs (benut de onderlinge verschillen, bewust en met de juiste intentie!), maar het leert teamleden en afdelingen concreet HOE bewust, met respect, met de onderlinge verschillen om te gaan en überhaupt hoe met ELKAAR om te gaan. Wij maken het ongrijpbare in teams en organisaties grijpbaar, met daaraan gekoppeld leiderschap; bewust worden van en verantwoording nemen voor de impact van gedrag.

De technieken van ORSC worden wereldwijd in diverse organisaties toegepast, zo ook in Nederland. Zij het dat ORSC in Nederland pas in 2009 intrede heeft gedaan (in andere Europese landen al langer). Juist bij ‘lastige’ situaties (interessant in deze is overigens vast te stellen wie wat ‘lastig’ vindt en waarom…) en waarbij de onderlinge verschillen groot zijn is deze aanpak vernieuwend en baanbrekend. Feitelijk is er geen enkele organisatie waarbij deze technieken niet kunnen worden toegepast (tenzij de organisatie absoluut niet wil veranderen).
Naast Systems Theory maakt ORSC gebruik van Co-Active Coachen, Process
Work, Alternative Dispute Resolution, Quantum Physics en Taoism (veel
werk van Gottman en Mindell).

Deze ‘vernieuwde’ onderlinge samenwerking zal leiden tot een verbetering van productiviteit en positiviteit; twee peilers die cruciaal zijn om tot optimale prestaties te komen. Dit kan gemeten worden middels de Team Diagnostic Assessment™ , waarbij gemiddeld een verbetering van ruim 20% wordt behaald. U kunt hier de TDA brochure downloaden.
Onderzoek heeft uitgewezen dat veel veranderingen tijd vergen. Wilt u een fundamentele aanpak en uw team de gelegenheid geven om deze verandering ook werkelijk te verankeren? Neem er dan ook de tijd voor: na ongeveer 4 tot 6 maanden, kunt u rekenen op fundamentele en structurele veranderingen binnen uw team.