Positiviteit


De cultuur of de sfeer van het team heeft een enorme impact op het team, positief of negatief. Deze dimensie bevat de kenmerken die de infrastructuur voor het functioneren van een team bepalen. Dit zijn:


Vertrouwen : In dit team kan iedereen veilig zijn mening uiten. We kunnen op elkaar rekenen, we zijn betrouwbaar. Het team werkt niet in een door angst geregeerde omgeving.

 

Respect : Er heerst een sfeer van wederzijds respect en oprechte waardering. Minachting en vijandigheid worden niet getolereerd. We stellen de andere teamgenoten in staat om hun bijdrage te leveren.

 

Collegialiteit:  Het gevoel erbij te horen is sterk aanwezig binnen het team. Prestaties worden erkend en gevierd door het team. Er is spraken van inlevingsvermogen , vrolijkheid en humor.

Communicatie : Er is een voorkeur voor duidelijke en efficiënte communicatie, in plaats van indirectere wegen zoals politisering, roddelen of tegenwerking.

 

Omgaan met meningsverschillen : Conflicten worden gezien als een uitgelezen  kans voor nieuwe ontdekkingen, groei, en creativiteit. Bekritisering, tegenstand en verwijten worden vermeden. We geven elkaar feedback en ontvangen het ook graag van anderen.

 

Waardering van onderlinge verschillen : Het team is ruimdenkend en weet de onderlinge verschillen in ideeën , achtergrond, standpunten , persoonlijkheid, aanpak en levenswijze op waarde te schatten. Diversiteit vindt me van essentieel belang.

 

Optimisme : Teamleden delen eenzelfde geïnspireerde visie. Ze zijn enthousiast, kijken vooruit en waarderen elkaar. Er is weinig cynisme,pessimisme, hulpeloosheid, hopeloosheid en men blijft niet hangen in het verleden.