productiviteit

 

Teams bestaan om resultaten te produceren.  Het model bevat zeven factoren die aan de productiviteit van een team bijdragen. Dit zijn:

 

Overeenstemming  : Er is sprake van een gezamenlijke doel , een gezamenlijke missie. Wij vinden samenwerking, samenhang en onderlinge afhankelijkheid belangrijk.  Het team beschouwt de resultaten als gemeenschappelijk.

 

Concrete doelstellingen & Strategieën : Het team heeft duidelijke en uitdagende doelstellingen: teamleden zitten op een lijn wat betreft te volgen strategieën en prioriteiten. Doelstellingen zijn gekoppeld aan erkenning, beloning en behalen van de doelstellingen.

 

Verantwoordelijkheid nemen : Er bestaat duidelijkheid over functies en eindverantwoordelijkheid.  Als er problemen ontstaan handelt het team meteen. Teamleden houden elkaar aansprakelijk voor gemaakte afspraken binnen het team.

 

Pro-Activiteit : Veranderingen worden aanvaard en gezien als onmisbaar voor het  team en voor het bedrijf als geheel. Het  team is behendig en flexibel in het aangrijpen van kansen op veranderingen, het reageert op een positieve, creatieve manier.

 

Besluitvorming : De besluitvorming van het team is duidelijk en efficiënt, en heeft in de loop van de tijd bewezen effectief te zijn.

 

Beschikbare middelen : Het team vraagt, krijgt en beheert voldoende middelen en trainingen om zijn doelstellingen te halen. ER is voldoende deskundigheid om de doelstellingen van het team te behalen. Er is eerder sprake van een ‘win-win situatie’ dan van een ‘no-win-no-lose situatie’.

 

Leiderschap : De teamleider past, afhankelijk van de situatie, de juiste stijl van leidinggeven toe en pakt incompetentie binnen het team op een effectieve manier aan.