Veilig gedrag op de werkvloer

Veel ongelukken zijn te voorkomen als mensen elkaar aanspreken op onveilig gedrag. Hoe doe je dat op een effectieve manier? Hoe zorg je als leidinggevende dat mensen bewust met veiligheid omgaan? En als een collega jou op je gedrag aanspreekt, hoe ga je daar dan mee om?

‘Communicatie en veiligheid hangen met elkaar samen. Als je elkaar niet aan kunt spreken op een fatsoenlijke manier, dan kun je allerlei veiligheidsdingen verzinnen maar dan gaat het nooit iets worden. Dit programma maakt mensen daar op een prettige, niet belerende manier van bewust ’

Goede bedoelingen, slechte afloop

Onveilige situaties ontstaan vaak uit goede bedoelingen. Snel even iets af willen maken, een collega uit de brand helpen, kosten voor het bedrijf besparen, of eerder opgelopen vertraging inlopen. Je kan vast nog veel meer voorbeelden bedenken.

De veiligheid is op zulke momenten even ondergeschikt. En dan wordt er dus even geen helm opgezet of handschoenen gedragen. Of is het even wat minder erg dat er een gat in de steiger zit. Want hoe groot is nu werkelijk de kans dat het mis gaat? Het is een hellend vlak. En het is zó gewoon dat niemand erover praat.

Voor wie is het programma bedoeld?

Een programma gericht op gedragsverandering is het meest effectief als alle medewerkers, in elke schakel van het werkproces, van het belang doordrongen zijn. De kans op succes is dan ook het grootst als iedereen, calculators, werkvoorbereiders, uitvoerders, projectleiders en bouwmensen, gezamenlijk meedoen.

Welke resultaten kan je verwachten?

 

  • Bouwpersoneel is zich meer bewust van de veiligheidsrisico’s op de werkvloer
  • Men is minder geneigd om van routines af te wijken vanwege tijdsdruk of financiële redenen
  • Collega’s spreken elkaar makkelijker aan op een onveilige werkhouding of onveilig gedrag
  • Er is meer overleg tussen verschillende functies en afdelingen over veiligheid gerelateerde zaken
  • Veiligheid wordt een vanzelfsprekend onderdeel van het werk waar niet flauw over wordt gedaan

Download brochure

Wil jij met jouw team ook werken aan de veiligheid binnen jullie organisatie?

Neem contact met ons op of download de brochure.