Case: Agrimarkt

Een betere werksfeer en meer vertrouwen in het team

Opdracht

Agrimarkt is een supermarktketen met sterke wortels in de agrarische coöperatie CZAV. De afgelopen jaren heeft Agrimarkt zich steeds meer gepositioneerd als een specialist in de productgroep Vers, waarbij product en beleving op de winkelvloer een belangrijke rol spelen. Deze ontwikkeling betekent dat we andere kwaliteiten vragen van de medewerkers op de versafdeling. Vroeger was iemand bijvoorbeeld medewerker van de afdeling brood, AGF (aardappelen, groente & fruit) of vleeswaren, en was specifieke kennis van het product dat men verkocht erg belangrijk. Tegenwoordig is dat vakmanschap minder belangrijk en moeten mensen juist multi-inzetbaar zijn. Als één team functioneren in plaats van allemaal losse afdelingen. Dat vereist een bredere, meer generieke productkennis. Daarnaast verwachten we van onze medewerkers een andere houding tegenover de klant. Men moet meer in contact komen met de klant, enthousiasme uitstralen en de klant overtuigen van de kwaliteit van onze producten.

Teamcoaching

In ons filiaal in Goes hadden we het idee dat het versteam niet klaar was voor deze verandering. We misten vertrouwen in elkaar en de wil om echt voor elkaar te werken. Er heerste een soort gelatenheid in de groep, die we door individuele gesprekken niet konden doorbreken. Daar hadden we iemand met een frisse blik voor nodig. Iemand die verstand heeft van hoe een team opgebouwd is, hoe je een team beter maakt en hoe je de dingen boven water krijgt die niet kloppen. De concrete opdracht die we Drielink Coaching hebben meegegeven, was de mensen in te laten zien dat er doorlopend veranderingen op ons afkomen en dat samenwerken essentieel is om je als versafdeling te kunnen onderscheiden van de rest van supermarktland.

Aanpak

Met behulp van vragenlijsten, groepsgesprekken en rollenspellen werd geanalyseerd hoe het team functioneert: Wat typeert deze versclub nou, waar zijn ze goed in en welke dingen gaan minder goed, welke eigenschappen moeten we ontwikkelen en waarin hoeven we geen energie te stoppen? Bij elke sessie werd opnieuw geëvalueerd waar we als team stonden en welke stappen er nog gezet moesten worden. De coaches waren zeer betrokken bij het team en gingen geduldig, zorgvuldig, maar doelgericht te werk. Wat opviel was de heldere koppeling van de theorie naar de praktijk. Hun manier van coachen is niet zomaar een beetje op gevoel, maar er zit een hele goede bodem onder. Na afloop heeft er een grondige evaluatie plaatsgevonden, waarbij uitgebreid werd teruggekoppeld hoe het proces is verlopen en wat we verder nog zouden kunnen doen om de resultaten te borgen. Dat gebeurde op een integere manier, zonder dat we de indruk hadden dat men op vervolgopdrachten uit was. Die integriteit is wat ons betreft typerend voor deze coaches.

Resultaten

Iedereen wist wel dat er dingen niet goed gingen en dat er iets moest gebeuren, maar veel medewerkers realiseerden zich aanvankelijk niet dat zij daar zelf ook iets aan moesten doen. Een van de dingen die men door de begeleiding van Drielink Coaching heeft opgestoken, is dat je ook zelf moet veranderen als je in een team veranderingen wilt hebben. Door het groepsproces hebben mensen meer begrip voor elkaar gekregen. Dingen zijn makkelijker bespreekbaar geworden en men kan beter met kritiek omgaan. Dat komt ook doordat we duidelijke afspraken hebben gemaakt over hoe we binnen het team met elkaar omgaan. De werksfeer is absoluut verbeterd. Men heeft er meer plezier in om zich door te ontwikkelen en om op verschillende afdelingen te worden ingedeeld. We zijn zeer tevreden met wat er is bereikt, maar het team moest van ver komen en we realiseren ons dat er nog stappen gezet moeten worden. We hebben er alle vertrouwen in dat Drielink Coaching ons daar verder bij kan helpen.

Wim van der Lee, directeur operations, Agrimarkt BV
Marc de Ridder, winkelmanager, Agrimarkt Goes

 

We zijn zeer tevreden met wat er is bereikt, maar het team moest van ver komen en we realiseren ons dat er nog stappen gezet moeten worden. We hebben er alle vertrouwen in dat Drielink Coaching ons daar verder bij kan helpen.

Marc de Ridder, winkelmanager, Agrimarkt Goes

Herkent u zich in deze case?

Zit u met uw team in een soortgelijke situatie en wilt u daar ook iets aan doen?