Case - Basischool

Meer stabiliteit door Deep Democracy

Ik ben ruim een half jaar geleden directeur geworden op een basisschool in Rotterdam. De school is in een korte tijd explosief gegroeid en vervolgens weer gekrompen. Daardoor zijn er in relatief korte tijd veel nieuwe collega’s bij zijn gekomen en daarna weer vertrokken. Dat leidde tot onzekerheid bij mensen over hun plaats in de organisatie. Het feit dat er heel top down leiding werd gegeven zorgde er bovendien voor dat collega’s weinig eigenheid, eigenaarschap, verantwoordelijkheid en teamspirit ervoeren. Er kon weinig over dingen worden gepraat en dat leidde tot frustratie en een gevoel van onveiligheid bij collega’s.

Een aantal collega’s is in die tijd vrijwillig vertrokken naar een andere baan. Anderen trokken zich terug in hun eigen lokaal, op hun eigen eiland. En degenen die nog wel bereid waren om voor de school te vechten deden het vaak op een solistische manier, waardoor de tegenstellingen binnen het team alleen maar groter werden. Voordat ik hier als directeur aan de slag ging, was al besloten om met een coaching traject in kaart te brengen welke processen er speelden en wat we kunnen doen om de werksfeer te verbeteren. Evi Vermeer en Dinga van Driel hebben ons hierin begeleid.

Doel
Het doel was dat we weer trots worden op de school. Dat we weer zouden uitstralen dat het een fijne plek is om te werken en dat onze school de beste school is om je kind naartoe te sturen. Het was ook belangrijk om de mensen die nog wel voor de school wilden gaan, te leren om dat op een effectieve manier te doen. Op een manier die ook voor anderen werkt, vanuit de kracht van het collectief.

Aanpak
De coaches hebben eerst met alle medewerkers individueel gesproken. Daarna hebben we een aantal sessies gehad met het hele team, waarbij het principe van Deep Democracy is toegepast. Dat is een methode voor besluitvorming waarbij iedereen de kans heeft om zijn mening te geven. Met name ook degenen die zich van nature wat minder makkelijk uitspreken.

Om die aanpak te laten slagen is het wel belangrijk dat mensen zich veilig en op hun gemak voelen. Evi en Dinga slaagden daar goed in. Beide coaches vullen elkaar goed aan omdat ze elk op hun eigen manier mensen aanspreken, de een wat directer en nuchterder en de ander juist heel invoelend. Ze observeerden goed wat er in de groep gebeurde, zowel verbaal als non-verbaal, vroegen goed door  en gaven steeds feedback op het proces. Daardoor werden mensen zich bewuster van hun eigen rol en verantwoordelijkheid.

Resultaat

Tijdens de groepssessie zijn een aantal zaken naar boven gekomen waar we wat mee kunnen. Vanuit Deep Democracy hebben we geprobeerd om iedereen verantwoordelijk te maken en het vooral samen te doen. Om eigenaarschap te vergroten en om te voorkomen dat één iemand de schuld krijgt als het niet lukt.

De spanning die er was, is grotendeels uit de lucht. De manier van werken, van meer naar elkaar luisteren, iedereen mag wat zeggen, iedereen is van waarde, dat zit er bij de leiding heel erg ingebakken en dat voelt ook iedereen. Dat vindt men ook prettig denk ik. We hebben ook een aantal processen ingezet met elkaar. De organisatie van de bouw, het MT ingericht, wie gaat hier wat doen, wie gaat welke taken doen. Dat hebben we vanuit een gedeelde visie aangevlogen. De bouw wordt nu aangestuurd door leuke mensen, die het vertrouwen hebben van het team. De feel is nu heel goed en er is meer stabiliteit.

Directeur Basisschool

Resultaten:

  • De spanning is er grotendeels uit
  • Meer positiviteit
  • Meer stabiliteit
  • Betere werksfeer