Huisartsenpraktijk

Opdracht: verbeteren samenwerking

De huisartsenpraktijk waar ik werk is onderdeel van een landelijke organisatie van huisartsenpraktijken. Het team waar ik leiding aan geef bestaat uit 17 mensen, waaronder huisartsen, verpleegkundigen, diëtisten en doktersassistenten. Om onze patiënten optimale zorg te kunnen bieden, is het belangrijk dat we goed samenwerken, goed overleggen en dat we elkaar erop kunnen wijzen als iets niet goed gaat. In die samenwerking wilde ik een verbeterslag maken.

Aanpak
We hebben twee groepssessies gehad met het hele team. Bij de eerste sessie hielden we onszelf een spiegel voor. Door middel van oefeningen hebben we gekeken wat onze gewoontes zijn, wat ons als team typeert en wat ons belemmert om de beste praktijk te worden met het sterkste team, want dat is onze doelstelling.

Uit die sessie bleek dat we heel veel mooie plannen maken, maar ze te weinig uitvoeren. Een half jaar later is het probleem dan nog niet opgelost. In feedback geven konden we ook nog een hele duidelijke slag maken. De coaches hebben ons laten inzien wat onze struikelpunten zijn en ze hebben ons geleerd hoe je elkaar op een goede manier feedback kan geven.

Uiteindelijk ging het er natuurlijk om hoe we dat in de praktijk kunnen brengen. Mensen moeten wel bereid zijn om zichzelf daarvoor in te zetten. In de laatste sessie ging het daarom vooral over de urgentie om te veranderen. We hebben oefeningen gedaan waarbij het denken in oplossingen centraal stond. Want als je denkt in mogelijkheden in plaats van in onmogelijkheden, kun je een stuk verder komen. Dat passen we nu in de praktijk ook toe.

Resultaat
Het meest waardevolle resultaat van de sessies is voor mij het inzicht dat het heeft opgeleverd in de processen die spelen binnen het team. Dat het duidelijk wordt waar je aan kan werken. En dat je in zo’n sessie de tijd neemt om met aandacht naar je samenwerking te kijken. Ik denk dat ieder individu dingen heeft geleerd waar hij zelf mee aan de slag kan.

Heel belangrijk is dat als wij onze plannen nu ook echt uitvoeren. Daarin zijn we realistisch geworden. Het is goed om een heleboel ideeën te hebben, maar uiteindelijk gaat het erom dat we die ideeën ook echt waarmaken. We richten ons nu op een beperkt aantal zaken en zorgen dat we die eerst tot uitvoer brengen voordat we met een nieuw plan beginnen. We maken concreter wanneer iets af moet zijn en wie er verantwoordelijk voor is.

Elkaar feedback geven is ook een belangrijk resultaat. De feedback regel is veel geoefend en herhaald tijdens de sessies. Het betekent dat je eerst de feiten moet noemen, het bij jezelf moet houden, kijken of de ander je begrijpt, en ook samen kijken of je het in het vervolg anders zou kunnen doen. Je ziet dat collega’s daar af en toe nog moeite mee hebben, maar ook dat ze allemaal hun beste beentje voor proberen te zetten, en dat helpt.

Resultaten:

 

  • Inzicht in teamprocessen
  • Uitvoering ideeën
  • Geleerd elkaar feedback te geven
  • team zet weer zijn beste beentje voor

 

Ik zou iedereen aanraden om dit op gezette tijden eens te doen, omdat het zo veel goed kan doen voor je team. We denken altijd heel snel dat het met de samenwerking wel goed zit, maar als je dan die spiegel voor houdt, weet je dat het echt nog wel beter kan.

Elza Kips

praktijkcoördinator huisartsenpraktijk, Zaandam

Heeft u een soortgelijke situatie?

 

Zit u met uw team in een soortgelijke situatie en wilt u daar ook iets aan doen?