Ipse de Bruggen

Opdracht: Doorbreken van negatieve patronen

Opdracht

In grote lijnen waren er binnen het team twee kampen ontstaan, die soms lijnrecht tegenover elkaar stonden. Het ene kamp wilde in de begeleiding van cliënten graag vanuit theorieën en met methodieken werken. Het andere kamp wilde juist meer vanuit intuïtie en ervaring met cliënten omgaan. Er werd veel geroddeld en de sfeer werd heel slecht. De doelstelling van het coachingstraject was om die patronen te doorbreken en een situatie te bereiken waarin iedereen weer met plezier naar zijn werk kan gaan.

Aanpak

In het coachingstraject zijn (gedurende 5 sessies) verschillende methoden gebruikt. De methode MapsTell is me het meeste bijgebleven, omdat dit een heel visueel overzicht geeft van de mensen in het team en de rol die ze spelen. Dat is confronterend, want je kan er niet omheen. Het mooie is dat je letterlijk zicht krijgt op wat het team in zich heeft en wat het nodig heeft.
MapsTell maakt onder andere onderscheid tussen mensgerichte en taakgerichte personen. Taakgerichte personen zijn meer georiënteerd op het resultaat, terwijl mensgerichte personen meer waarde hechten aan de relatie, harmonie en een goede sfeer. Die zijn minder gericht op productiviteit. Bij ons bleek het hele team uit mensgerichte types te bestaan, op één persoon na. Die persoon werd afgewezen door het team, omdat we als team een weerstand (lijken te) hebben tegen dominante, taakgerichte mensen. Terwijl we ze wel nodig hebben om meer zelforganiserend te kunnen worden.
We hebben sessies gehad waar het echt wel heftig aan toe ging en waar veel emoties bovenkwamen. Daar was ook ruimte voor want blijkbaar moest er ook wat rottigheid naar boven komen om in te zien waardoor de slechte sfeer veroorzaakt werd. De coaches konden best wel pittig zijn en waren niet bang om op tenen te trappen. Ze verwoordden heel goed wat er gebeurde in de groep en legden alle patronen bloot. Verschillen worden vaak als negatief ervaren, maar de coaches hebben ons geleerd om te kijken naar de talenten in het team en hoe we die zo goed mogelijk kunnen inzetten.
We hebben ook tools meegekregen die ons helpen om als team weer echt het vertrouwen op te bouwen. Afspraken vastleggen op papier, transparant zijn naar elkaar, zeggen wat je voelt en denkt, dat soort dingen. Daar zijn we mee gestart en dat werkt ook wel. We zijn als team gegroeid in die zin dat er veel meer openheid is in het hele team.

Resultaat

Ik had natuurlijk gehoopt dat we weer als geheel team goed samen zouden kunnen werken. Maar gaandeweg ben ik erachter gekomen dat die verwachting niet realistisch was. Ik vind dat dit een heel mooi resultaat is waar we veel verder mee komen. Er is een basis gelegd waar we zelf mee aan de slag kunnen. En we hebben nu ook een beeld welk type mensen we nodig hebben om de balans in het team terug te brengen. We kunnen in ieder geval weer op een professionele manier met elkaar samenwerken.

Martineke Vinck, persoonlijk begeleider Ipse de Bruggen

Resultaten:

  • Inzicht in teamprestatie
  • Professionelere samenwerking
  • Vertrouwen opgebouwd
  • Basis gelegd voor betere samenwerking

 

Heeft u een soortgelijke situatie?

Zit u met uw team in een soortgelijke situatie en wilt u daar ook iets aan doen?