Case: Mourik

Goed samenwerkend projectteam

 Samenwerking aannemer-opdrachtgever

‘Minder faalkosten, meer veiligheid’

 Opdracht

Goed samenwerkend projectteam
Zorg met een effectief programma voor een goed samenwerkend projectteam voor de reconstructie van een provinciale weg  in Tilburg.

Leden van het projectteam, medewerkers van de gemeente  en medewerkers van de aannemer, hebben als opdrachtgever en uitvoerder schijnbaar tegenstrijdige belangen. Schijnbaar, want uiteindelijk hebben beide partijen hetzelfde doel: een mooie, bruikbare weg voor aanwonenden en gebruikers. Samenwerking is essentieel voor goede en snelle uitvoering van het werk.

Aanpak

PSU  en PFU: lean, veiligheid en samenwerken
Mourik, Veiligheidsconcept MCM (Marianne Mulder) en Drielink Coaching (Dinga van Driel) verzorgden een dagprogramma voor de Project StartUp (PSU) en later ook de Project FollowUp (PFU), waarbij de aspecten Lean werken, veiligheid en samenwerken aan de orde kwamen.

Teamcontract
Tijdens het programma is onder andere het effect behandeld van manieren van communiceren en met elkaar omgaan. We onderzochten waar we als team staan en wat factoren zijn die ons als team versterken. Ook hebben we risico’s benoemd en hoe we die voorkomen door zo veilig mogelijk te werken en (veiligheids)gedragsregels af te spreken. We dachten concreet na over het voorkomen van faalkosten. De teamleden werden zich door verschillende oefeningen bewust van hun eigen gedrag en het effect daarvan op anderen. Feitelijk sloten alle betrokken in consensus een teamcontract af. Een tastbaar resultaat als handvat voor de uitvoering.

Resultaat

Goede samenwerking
De deelnemers waren enthousiast. In de grond- weg- en waterbouw, een omgeving met techneuten, spreekt de no-nonsense aanpak erg aan.  Teamleden geven aan inzicht te hebben in elkaars uitdagingen, ze zien de noodzaak van veiligheid en zijn zich bewust van hoe je met elkaar omgaat en communiceert. Het team ziet hoe je samen verantwoordelijk bent voor het resultaat en hoe je daar individueel en als team aan bijdraagt.

Lean planning zorgt voor betere uitvoering
Op basis van de PSU lean is een aantal planningssessies ingezet. Dit leverde concrete maatregelen op ter verbetering van de planning. Dit veroorzaakte een betere werkvoorbereiding en uiteindelijk ook een betere uitvoering.

Minder faalkosten, meer veiligheid
Er is duidelijk een betere samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer: er is commitment op de werkvloer, de teamleden delen een gemeenschappelijk doel. Iedereen wil zo effectief mogelijk werken en heeft begrip voor elkaars problemen. Betere samenwerking en communicatie, eigen verantwoordelijkheid nemen en elkaar  daarop aanspreken, zorgt voor minder faalkosten en automatisch ook meer veiligheid. Dit alles bij elkaar maakt mensen enthousiast, zodat ze hun gedragsverandering ook vasthouden.

Hans van der Velde, Mourik

 

De deelnemers waren enthousiast. Het team ziet hoe je samen verantwoordelijk bent voor het resultaat en hoe je daar individueel en als team aan bijdraagt. Iedereen wil zo effectief mogelijk werken en heeft begrip voor elkaars problemen. Dit bij elkaar maakt mensen enthousiast, zodat ze hun gedragsverandering ook vasthouden.

Hans van der Velde, Mourik

Heeft u een soortgelijke situatie?

Zit u met uw team in een soortgelijke situatie en wilt u daar ook iets aan doen?