Case: Stichting Philadelphia

Opdracht: Preventief voorkomen van verzuim

Stichting Philadelphia is een landelijke zorginstelling die mensen met een verstandelijke beperking begeleidt. Er werken ongeveer 7600 medewerkers op zo’n 600 kleinschalige locaties door het hele land. In de periode 2012-2013 werd Drielink Coaching ingeschakeld als voorkeursleverancier voor verzuimpreventie.

Aanpak

Drielink Coaching heeft ruim zeventig medewerkers van Stichting Philadelphia 1 op 1 gecoacht. Drielink Coaching werkt met gecertificeerde coaches gevestigd op diverse plaatsen in het land. De coaches werken allemaal volgens dezelfde methodiek. Het start met een vrijblijvend kennismakingsgesprek om te merken of er een ‘klik’ is tussen de betreffende coach en de medewerker. Én of de vragen van de medewerker ‘coachbaar’ zijn of misschien een andere aanpak vragen. Vervolgens maakt de coach met de medewerker een opzet voor de doelstelling van het traject. Deze doelstelling wordt ook teruggekoppeld naar de leidinggevende, zodat medewerker, leidinggevende en coach aan hetzelfde doel werken. Alles wat tussen coach en medewerker wordt besproken is uiteraard vertrouwelijk. Het traject omvat gemiddeld zes sessies gedurende een half jaar. Elke sessie wordt afgesloten met afstemming over de te nemen stappen in de tussentijd. Dit zijn (uitdagende) opdrachten om met het nieuwe gedrag op de werkvloer te oefenen en te reflecteren. Dit is weer input voor de volgende sessie. De aanpak van Drielink Coaching wordt als no-nonsense en resultaatgericht maatwerk ervaren waarbij veel empathie is voor de worsteling en weerstand van de medewerker.

Resultaten

Typerend in de zorg is dat er veel medewerkers zijn die vooral ‘zorgen voor’ hun cliënten. Dat vinden ze fijn, dat geeft voldoening. Daarmee zijn twee valkuilen dichtbij: 1. dat medewerkers vooral voor anderen zorgen en niet voor zichzelf. En 2. dat medewerkers oorzaken van stress en onzekerheid vooral buiten zichzelf leggen. Beide valkuilen kunnen leiden tot stress, verzuim en zelfs uitval. Ruim 70% van de medewerkers die zich bij Drielink Coaching meldden, hadden last van stress en behoefte aan meer rust en overzicht. Deze groep gaf unaniem aan dat de coaching had geholpen om niet ziek te worden. ‘Ik herken nu de stress en weet wat ik er tegen kan doen’, merkt iemand op. Anderen geven letterlijk aan dat de coaching ervoor gezorgd heeft dat ze konden blijven werken, terwijl ze op het punt stonden ziek te worden en uit te vallen. Voor de overige (30%) medewerkers was de kans op uitval niet aan de orde en ging het om coachvragen als: grenzen stellen, aanspreken op gedrag, eigen keuzes maken, balans werk-privé enz. De coachtrajecten worden gemiddeld gewaardeerd met een 8,7.

Weer met plezier naar het werk, genieten van cliënten

Medewerkers zeggen nu te beseffen dat ze zelf een aandeel hebben in sfeer en cultuur, omdat ze zich bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheid voor hun gedrag. Ze kunnen grenzen stellen en eigen keuzes maken. Ze hebben meer zelfvertrouwen gekregen, ze voelen zich rustiger, sterker, zelfverzekerder. Als gevolg daarvan gaan ze met meer plezier naar hun werk en kunnen ze weer genieten van de cliënten.

 

  • Het aantal werknemers dat minder ziektedagen opnam dankzij de coaching van Drielink: 70% 70%

Ik ga nu met meer plezier naar werk en ik kan weer genieten van de cliënten!

Werknemer Philadelphia

Herkent u zich in deze case?

Zit u met uw team in een soortgelijke situatie en wilt u daar ook iets aan doen?