Politie Nederland

Opdracht: van een groep mensen een team maken

Opdracht

Als coördinator ben ik belast met de dagelijkse aansturing van een clustersecretariaat bestaande uit zeven mensen. De omstandigheden zijn bijzonder omdat wij midden in een reorganisatie zitten, de grootste bij de politie ooit. We zijn iets aan het bouwen uit niets, dus we moeten dingen op poten zetten.

Ons team bestaat uit een groep mensen die nog maar kort bij elkaar zijn. Mijn doel is om van deze groep mensen een team te maken: verbeteren samenwerking, en dragen van gezamenlijke teamverantwoordelijkheid.

Met het programma Van Eiland naar Wijland wilde ik bereiken dat wij elkaar beter leerden kennen en, meer inzicht kregen in elkaars interesses en sterke punten. Want als je elkaar beter kent, ben je ook beter in staat om als team samen te werken en elkaars kwaliteiten te benutten.

Aanpak

Het programma duurde twee weken. De eerste week concentreerde zich op het eigen ik: het eiland. Daarin hebben we ieder voor onszelf op een rij gezet wat onze interesses en sterke punten zijn en aan welke zaken we waarde hechten in ons werk. Dat gebeurde aan de hand van een aantal opdrachten, waarbij we ons ook moesten laten voeden door collega’s. Met de informatie die we op die manier verzamelden heeft iedereen een flyer gemaakt van zijn eigen ideale eiland. Het uitvoeren van de opdrachten deden we naast het dagelijkse werk.

De tweede week heeft zich toegespitst op het wijland. Daarin hebben we de gemaakte flyers met elkaar besproken en de tijd genomen om naar elkaar te luisteren. Daardoor kwamen we meer met elkaar in verbinding en hebben we inzicht gekregen in elkaars drijfveren en interesses. De laatste vrijdagmiddag kwamen we bij elkaar voor een teamsessie met de coaches.

Resultaat

We hebben meer inzicht gekregen in elkaars interesses en elkaars sterke punten. We zijn meer het belang gaan inzien van verschillende rollen in het team en de waarde van het luisteren naar elkaar.

Ik zie de training als een zinvolle afronding van het reeds door ons ingezette traject!

Tinie van Duppen, Coördinator clustersecretariaat, Politie Nederland.

Heeft u een soortgelijke situatie?

Zit u met uw team in een soortgelijke situatie en wilt u daar ook iets aan doen?