Referenties Trainingen

Over de training Coachingsvaardigheden: 

Dinga heeft voor ons (een aantal coördinatoren) bij Alerimus een training coachingsvaardigheden verzorgd. Wat het mij /ons heeft gebracht is:
reflectie en inzicht over mijn eigen functioneren. Aan de hand van moeilijke casussen hebben we inzicht gekregen in gedrag van collega’s. Door deze training heb ik meer oog voor de kwaliteiten van een ieder, luister ik naar de ander zodat we verder komen. Ook hebben we de structuur van het teamoverleg kritisch bekeken en hier verandering in aangebracht.

De training was interactief, met veel ruimte voor persoonlijke vragen, verhalen en behoeftes. Dinga is zeer enthousiast en betrokken. Ik waardeer deze training met een 9. 

Ik heb meer ook inzicht gekregen in vraagtechnieken voor een open gesprek.

Als je zelf een rol hebt waarbij je leiding geeft aan, of (net als ik) vaak spreekt met individuele collega’s over hun werk en de lastige dingen waar ze tegenaan lopen, dan zou ik zeker adviseren om deze training ook bij Dinga te volgen. Je leert er niet alleen veel van dat je kan inzetten in je werk, maar op andere terreinen in je leven.

Ik waardeer deze training met een 10.

Gretha Faasse

Alerimus, juni 2021

De training coachingsvaardigheden was heel leerzaam. Aan de hand van theorie en oefeningen op basis van eigen voorbeelden werd ik me bewust van hoe de communicatie tussen mensen werkt. Je filtert een boodschap van een ander vaak razendsnel via je eigen overtuigingen en vooroordelen. Als je dat patroon bij jezelf leert herkennen, kun je het stoppen. Hierdoor kun je open een gesprek voeren en de ander beter ondersteunen. We hadden tijdens onze training een kleine groep mensen, die allemaal graag wilden leren. Dinga zorgde er ook voor, dat we in veiligheid dingen met elkaar konden delen.
Ik heb meer ook inzicht gekregen in vraagtechnieken voor een open gesprek.

Als je zelf een rol hebt waarbij je leiding geeft aan, of (net als ik) vaak spreekt met individuele collega’s over hun werk en de lastige dingen waar ze tegenaan lopen, dan zou ik zeker adviseren om deze training ook bij Dinga te volgen. Je leert er niet alleen veel van dat je kan inzetten in je werk, maar op andere terreinen in je leven.

Ik waardeer deze training met een 10.

Carin Verheuvelen

programmacoach Welbevinden, Alerimus

Resultaten:

  • Nieuwe inzichten
  • Zelfkennis
  • Gesprekstechnieken