Intervisie

Intervisie is een leermethode om werkproblemen systematisch aan te pakken. Vakgenoten of collega’s adviseren elkaar onderling over de aanpak van vraagstukken uit hun werksituatie. Het eigen handelen staat centraal. Kernvragen zijn:

 • Hoe ga ik om met een lastige klant of situatie?
 • Hoe ga ik om met twee onwillige medewerkers, die een bondje vormen?
 • Hoe ga ik om met werkdruk?
 • Hoe houd ik de regie in ons overleg?
 • Hoe krijg ik mijn advies beter geaccepteerd?

Leren van elkaar

In een intervisiebijeenkomst onderzoeken de deelnemers waar ze tegenaan lopen en vinden ze nieuwe onverwachte oplossingen voor lastige (werk)problemen. Met elkaar bespreken de deelnemers één concreet onderwerp en door vragen te stellen en goed te luisteren, wordt het probleem gezamenlijk grondig onderzocht. Deelnemers leren elkaar zodanig te bevragen dat de inbrenger van het probleem tot een bevredigende oplossing van het vraagstuk komt. De groep leert werken met verschillende werkvormen.

Het aantal deelnemers is over het algemeen tussen de 6 en 8 mensen. Een intervisiebijeenkomst duurt ca 2,5 uur. Intervisie kan zowel georganiseerd worden door fysiek bij elkaar te komen maar leent zich ook uitstekend om digitaal via beeldbellen online te doen.

 

Mijn rol bij intervisie

Als onafhankelijk intervisiebegeleider zorg ik ervoor dat ‘spelregels’ worden nageleefd. Ik let op het proces en de tijd en stuur bij als het proces vastloopt. Het wordt vaak als prettig ervaren dat dit door een externe, onafhankelijk persoon wordt gedaan zodat de deelnemers zich op het inhoudelijke deel kunnen richten en geen verwarring hebben over de rol van het proces en de inhoud.

 

Wat levert intervisie op?

 • Intervisie zet een verbeteringsproces in gang met betrekking tot vraagstukken en problemen op de werkvloer. Het gaat hierbij om vakinhoudelijke aspecten, dilemma’s en persoonlijk functioneren,
 • Intervisie zorgt ervoor dat collega’s elkaar onderling ondersteunen en helpen om hun werkzaamheden beter uit te voeren.
 • Intervisie is een krachtige manier om medewerkers met vakgenoten of collega’s te laten leren en kennis en kunde te behouden.
 • De deelnemers krijgen inzicht in hun eigen persoonlijke relatie m.b.t. het onderwerp van de case.
 • De deelnemers leren:
          – heldere goede vragen te stellen,
          – actief te luisteren,
          – creatief denken,
          – reflecteren op de eigen professionele ontwikkeling en die van collega’s.
          – innovatief problemen oplossen
 • Bijkomend resultaat: verbeterd teamwork, een sterk collegiaal netwerk waar men terecht kan voor professionele vragen.

 

Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies op maat.