Meetbare resultaten

Data van Team Coaching International toont aan dat minder dan 10% van meer dan 200 teams zichzelf als ‘High Performing’ beschouwt. En na een teamontwikkelingstraject wordt een verbetering gemeten van gemiddeld 20% ten aanzien van de productiviteits- en positiviteitsscore. Hoe staat uw team ervoor en wat is voor uw team mogelijk?

Resultaat van onze aanpak

We werken toe naar een high-performance cultuur met een natuurlijke balans tussen productiviteit en positiviteit. Onderstaand enkele resultaten die daarbij worden gerealiseerd.

 

  • Gemiddeld 20% verbetering ten aanzien van de teamfactoren productiviteit en positiviteit.
  • Het team is in staat om zich snel en behendig aan te passen aan veranderende omstandigheden.
  • Men genereert gezamenlijk doelen en de teamleden geven hun commitment om deze doelen te bereiken.
  • Er is een sfeer waarbij conflicten effectief worden ingezet ten gunste van realisatie van de teamdoelen.
  • Teamleden ervaren dat het team bestaat uit een brede mix van vaardigheden die die van een enkel individu overstijgen.
  • Teamleden voelen zich gesteund en uitgedaagd en durven sneller en beter besluiten te nemen.
  • Meer stabiliteit en duurzaamheid in het team leidt tot een prettiger sfeer met geïnspireerde medewerkers.

Wilt u ook meetbare resultaten boeken?