Teambuilding & Training

Teambuilding

Doeltreffende activiteiten om je team weer samen te laten werken.

Breng jezelf en je team in kaart

Met MapsTell worden persoonlijke gedragsstijlen letterlijk in kaart gebracht om inzicht te krijgen in je team. Lees meer…

Kiezen voor samenwerken

Een team is meer dan een optelsom van de individuele leden. Een team is een selectie van mensen die samen een opdracht hebben. Lees meer…

Workshop Teamvertrouwen

Het is vaak lastig om aan te geven waardoor het komt dat er juist wel of geen vertrouwen is in een team. Lees meer…

Trainingen

Veilig werken doe je samen

Veilig gedrag op de werkvloer

Veel ongelukken zijn te voorkomen als mensen elkaar aanspreken op onveilig gedrag. Hoe doe je dat op een effectieve manier? Hoe zorg je dat jouw mensen bewust met veiligheid omgaan? Lees meer….

Feedback is niet moeilijk

Feedback is onmisbaar als je met anderen samenwerkt. Met goed geplaatste feedback op het goede moment ruim je veel misverstanden uit de weg. Lees meer…

Giftige communicatie

Workshop 'Giftige Communicatie'

Steken onder water, sarcastische grapjes en verwijten: Dit zijn allemaal voorbeelden van giftige communicatie. Lees meer…

Kernkwadranten

Hoe zit het met jouw zelfkennis? Weet je waar je kwaliteiten liggen maar ook wat je valkuilen zijn? En weet je dit ook van je collega’s?Lees verder…

Voor deze bedrijven en organisaties hebben we ook trainingen of teambuilding verzorgd:

Dinga heeft voor ons (een aantal coördinatoren) bij Alerimus een training coachingsvaardigheden verzorgd. Wat het mij /ons heeft gebracht is:
reflectie en inzicht over mijn eigen functioneren. Aan de hand van moeilijke casussen hebben we inzicht gekregen in gedrag van collega’s. Door deze training heb ik meer oog voor de kwaliteiten van een ieder, luister ik naar de ander zodat we verder komen. Ook hebben we de structuur van het teamoverleg kritisch bekeken en hier verandering in aangebracht.

De training was interactief, met veel ruimte voor persoonlijke vragen, verhalen en behoeftes. Dinga is zeer enthousiast en betrokken.

Ik waardeer deze training met een 9.

Gretha Faasse,

Alerimus, Juni 2021

Dinga heeft onze vergadering als ‘vlieg aan de muur’ bijgewoond. Haar rol was observeren en op gezette tijden het proces stop zetten om te bespreken wat er onder water blijft, wat niet gezegd wordt enz.

De sessie was heel effectief doordat we direct feedback kregen in onze vergadersetting. En de verbeterpunten konden we ook meteen in praktijk brengen.

Goed om te realiseren hoe belangrijk het is om je eigen aannames te toetsen, maar ook gevoelens van irritatie, onvermogen of andere negatieve gewaarwordingen op tafel te leggen en niet omwille van de lieve vrede of de tijd maar te laten gaan. Dat kost uiteindelijk meer tijd en dat is ook een mooie conclusie/gewaarwording.

We waarderen deze sessie met een 9.

Palet Welzijn

De training coachingsvaardigheden was heel leerzaam. Aan de hand van theorie en oefeningen op basis van eigen voorbeelden werd ik me bewust van hoe de communicatie tussen mensen werkt. Je filtert een boodschap van een ander vaak razendsnel via je eigen overtuigingen en vooroordelen. Als je dat patroon bij jezelf leert herkennen, kun je het stoppen. Hierdoor kun je open een gesprek voeren en de ander beter ondersteunen. We hadden tijdens onze training een kleine groep mensen, die allemaal graag wilden leren. Dinga zorgde er ook voor, dat we in veiligheid dingen met elkaar konden delen.

Ik heb ook meer inzicht gekregen in vraagtechnieken voor een open gesprek.

Als je zelf een rol hebt waarbij je leiding geeft aan, of (net als ik) vaak spreekt met individuele collega’s over hun werk en de lastige dingen waar ze tegenaan lopen, dan zou ik zeker adviseren om deze training ook bij Dinga te volgen. Je leert er niet alleen veel van dat je kan inzetten in je werk, maar op andere terreinen in je leven.

Ik waardeer deze training met een 10.

Carin Verheuvelen

programmacoach Welbevinden, Alerimus

Interesse in een training of workshop?