Van fouten in een team naar verbeterpunten

In deze workshop gaat het om het bespreekbaar maken van fouten (gebaseerd op LEAN gedachtegoed). We onderzoeken met elkaar wat het team verstaat onder fouten: Welke beleving en overtuigingen heb je erbij; wat is wel /niet goed aan fouten maken; waar zijn we het over eens met elkaar als het gaat om fouten maken. Vaak blijkt dat we wel aangeven dat fouten mogen maar als het erop aankomt vinden we het niet oké. Het heeft een negatieve beleving. In deze sessie draaien we het om en maken we van fouten, verbeterpunten waardoor het een positieve beleving krijgt. Vervolgens bespreken we wat ieders voorkeurstijl is als het gaat om aanspreken op fouten. De ervaring leert dat dit voor iedereen anders kan zijn: de één is heel direct, de ander gebruikt juist een omweg, de één is introvert de ander juist extravert. Het is interessant om dit met elkaar te bespreken en maakt veel duidelijk over ieders kwaliteit en ‘gebruiksaanwijzing’. Hierdoor leer je door een andere bril naar elkaar te kijken en elkaars verschillen te accepteren en zo de verschillende kwaliteiten te benutten. We sluiten de workshop af met afspraken die het team met elkaar kan maken.

Tijd: Dit onderdeel neemt ca 3 uur tijd in beslag.

Wil jij fouten in je team anders aanpakken en bespreekbaar maken?