Workshop Teamvertrouwen

Als het om vertrouwen gaat is het vaak lastig om aan te geven waardoor het komt dat er juist wel of geen vertrouwen is in een team of organisatie. Vertrouwen gaat over: je afspraken nakomen, je aan de deadlines houden, of je open en eerlijk, of je oprecht bent, respect voor elkaar hebt etc. Het spreekwoord: ‘vertrouwen komt te voet en gaat te paard’ is vaak realiteit. Zo denk je dat het veilig is in het team, en zo is het vertrouwen geschaad doordat er geroddeld wordt, teamleden elkaar teleurstellen omdat verwachtingen niet worden uitgesproken. Aannames en eigen invullingen staan in de weg om een basis van vertrouwen te creëren. Een gebrek aan vertrouwen is vaak lastig bespreekbaar. Hoe kan je het wederzijds vertrouwen binnen een team vergroten? Speciaal daarvoor hebben een test ontwikkeld: de teamvertrouwen test. De uitslag van deze test is een prima uitgangspunt om vertrouwen in het team bespreekbaar te maken. De teamleden vullen allemaal vóór de workshop de test in. Tijdens de workshop wordt het totaal resultaat van alle individuele scores gepresenteerd. Zo krijgt het team inzicht in hoe het is gesteld met het vertrouwen in het team. Het vertrouwensmodel is verdeeld in vier aspecten: betrouwbaarheid, openheid, acceptatie en congruentie. Dit maakt de vertrouwensband van het team zichtbaar, en helpt het team te onderzoeken wat er mogelijk is om het vertrouwen te vergroten. Dit proces wordt tijdens de workshop door ons op een interactieve manier begeleidt. Onze aanpak zorgt ervoor dat het niet persoonlijk wordt, maar ook dat er veel informatie op een veilige manier wordt gedeeld zodat er concrete afspraken worden gemaakt door de teamleden. Hiermee wordt door middel van vertrouwen de basis voor een prettige samenwerking gelegd.

“Ik heb de begeleiding van Drielink Coaching als heel goed ervaren. Er werd heel integer en goed ingesprongen wanneer het even niet lukte. Knap hoe de coaches het proces begeleidden en niet op de inhoud ingaan. Het voelde heel veilig.”

MT lid Arts en Zorg

Hoe scoort vertrouwen in jouw team?

Resultaat

Het team krijgt hele concrete handvatten aangereikt zodat het handen en voeten kan geven aan het in deze workshop ontstane vernieuwde vertrouwen.