conflict

 

Een goede werksfeer naast werkomstandigheden, heldere regels en persoonlijke aandacht voor de verzuimende medewerker zijn van groot belang om het verzuim te verminderen.

Verzuim kost geld
Het ziekteverzuim percentage in Nederland is op dit moment (juni 2013) 4%. Met andere woorden op een doorsnee werkdag is gemiddeld 4% van de werknemers ziek. Bij zo’n 23% van de verzuimgevallen gaat het om werkgerelateerde zaken zoals werkdruk, werkstress en lichamelijk zwaar werk. Elke dag dat een werknemer ziek thuis is, kost gemiddeld  € 300 per dag. TNO berekende dat dit neerkomt op een economisch verlies van zo’n 12,6 miljard euro per jaar.

Investeren in een goede werksfeer
Hoewel bedrijven het nodige investeren in verzuimbeleid wordt de omgeving nog vaak buiten beschouwing gelaten. Terwijl juist een goede werksfeer naast werkomstandigheden, heldere regels en persoonlijke aandacht voor de verzuimende medewerker, van groot belang blijkt te zijn om het verzuim te verminderen. (Inzetbaarheid, van visie naar praktijk, schrijft Mr Paul ter Wal naar aanleiding van een onderzoek naar verzuim in de zorgsector (Nivel, 2008).

Van symptoombestrijding naar aanpak van de werksfeer
Als iemand ziek wordt of dreigt ziekt te worden, gaat alle aandacht naar de zieke medewerker.  HR, leidinggevende, bedrijfsarts, coach, therapeut, ..,  iedereen doet zijn best om de medewerker weer gezond te maken en in het arbeidsproces terug te laten komen. Hoewel ik een groot voorstander ben van het coachen van werknemers die ziek dreigen te worden door stress en burn-out, zie ik het in ‘verziekte’ teams als ‘symptoom-bestrijding’.  Ik zou het willen omdraaien en de aandacht veel meer richten op het coachen van het team en de werksfeer.  Als de medewerker namelijk  terugkeert in een team met een prettige werksfeer, zal dat een positief effect hebben.  Als de medewerker daarentegen terugkeert in een ‘verziekt’ team, is de kans groot dat hij weer uitvalt.

Werk aan een sfeer van vertrouwen …
Drielink Coaching is gespecialiseerd in het faciliteren van teams bij veranderingsprocessen en biedt daarnaast ook individuele coaching aan.  De aanpak van Drielink Coaching wordt getypeerd door een verfrissende kijk op teams.  De focus ligt niet op het individu maar het team als geheel. Het team wordt letterlijk in beweging gezet,wordt een spiegel voorgehouden en krijgt inzicht in belemmerende patronen. Parallel daaraan zetten we individuele begeleiding (coaching) in voor medewerkers die extra aandacht nodig hebben. Op die manier past individuele coaching in een totaal aanpak, waarbij het ziekteverzuim breed wordt aangepakt en de organisatie gezond wordt.

… en verdien geld
Bovendien levert dit ook nog geld op. CapGemini heeft becijferd, dat 1% daling van het verzuim ruim € 400 per fte oplevert. Voor een bedrijf van 100 medewerkers scheelt die 1% daling in verzuim dus in potentie ruim € 40.000 kosten per jaar. manifest Duurzame inzetbaarheid op te vragen bij: info@drielinkcoaching.nl

Verzuimpercentage boven gemiddeld? Maak een afspraak!
Uiteraard is elke organisatie anders. Branche, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, etc. hebben invloed op de werksituatie en dus het verzuimpercentage van uw bedrijf. Feit blijft dat een positieve werksfeer invloed heeft op de (mentale) gezondheid van uw medewerkers.

Drielink Coaching richt zich op het bereiken van een positieve werksfeer, zodat u geld bespaart. Wilt u hier mee over weten? Dan maken wij graag een afspraak.

 

Verzuimpercentage boven gemiddeld?

Maak een afspraak!