‘Vertrouwen is de bereidheid van een persoon of groep om afhankelijk te zijn van de daden van een andere persoon of groep’.

Het filmpje laat een prachtig staaltje zien van hoe de hele groep afhankelijk is van elkaar. De brede basis van de piramide staat symbool voor het vertrouwen, dat de deelnemers in elkaar hebben. Zowel de sterke mensen onderop, als de lichtere in het midden en de lichtste bovenop kunnen alleen met elkaar de piramide bouwen. Ieder heeft zijn eigen taak en moet die snel en goed uitvoeren, zodat het geheel niet vroegtijdig ineen stort. Daarvoor is vertrouwen nodig.

Voorwaarden voor vertrouwen

Vertrouwen kun je niet aanwijzen of vastpakken. Teamleden voelen of er binnen het team wel of geen vertrouwen is. Hoe ontstaat vertrouwen? Allereerst moeten teamleden zich veilig voelen. Veilig om te zijn wie of wat ze zijn. Veilig om zich kwetsbaar te durven opstellen. Veilig om hun mening te kunnen uiten. Dan ontstaat er een sfeer waarin iedereen gelijkwaardig is. In die sfeer maken teamleden afspraken, geven ze elkaar waardering en complimenten, leren ze van elkaar en mogen ze fouten maken. Iedereen weet wat zijn of haar rol is en weet dat de anderen hun taken zo goed mogelijk uitvoeren. Daar vertrouwen ze op.

Tip: Zorg voor diverse kwaliteiten

Is jullie team zo samengesteld, dat alle benodigde kwaliteiten aanwezig zijn? Dat jullie elkaars kwaliteit erkennen, aanvullen en elkaar daarin respecteren? Dat ieder lid zijn eigen plek heeft? Dat vergroot het onderling vertrouwen.

Tip: Communicatie als graadmeter

De manier van communiceren zegt veel over het vertrouwen binnen een team. Is iedereen open, oprecht, eerlijk, transparant? Luistert iedereen naar elkaar? Accepteren en respecteren jullie elkaar?

Tip: Bespreek de piramide

Zouden jullie samen een piramide kunnen bouwen? Wat is er, behalve vertrouwen, nog meer nodig voor die piramide? Bespreek dit met je team of vraag Drielink Coaching om een workshop hierover te begeleiden. Dit zal de samenwerking verbeteren.

Tip: Doe de Quickscan

Vertrouwen, het is een van de veertien aspecten die het functioneren van een team beïnvloeden. Wil je weten wat die andere aspecten zijn en hoe jouw team functioneert? Vul de Quickscan in.