514733529_d024f328b5_z

 

Soms loopt het binnen een team niet lekker. Teamleden werken onvoldoende samen, de teamleider krijgt ze maar moeizaam mee, de resultaten blijven achter of er liggen teamleden dwars. Het lijkt wel of het team op vierkante wielen fietst. Het is dan de kunst om er achter te komen op welke aspecten, zowel qua productiviteit als qua positiviteit, het team hapert.

Fietst jouw team op ronde wielen?
Waarom loopt het ene team soepel en hapert het in het andere team regelmatig? Het is gebleken dat teams succesvoller zijn wanneer zij in balans zijn. Je ziet dan een evenwichtige verdeling van enerzijds productiviteitsaspecten,  zoals concrete doelstellingen, pro-activiteit en leiderschap en anderzijds positiviteitsaspecten, zoals vertrouwen, respect, waardering en de manier van omgaan met meningsverschillen. Als al deze aspecten in balans zijn, functioneert een team optimaal, het fietst dan op ronde wielen. 

Doe de quickscan
Hoe weet je of jouw team op vierkante of ronde wielen fietst? Een snelle manier om een diagnose te stellen is door de QuickScan van het Team Diagnostic ModelTM te doen. Wat zijn de sterke kanten van het team en waar zitten de verbeterpunten?  Hierbij komen alle veertien aspecten aan bod, die het succes van een team bepalen. Dan weet je waaraan je met je team kunt werken om het beter en prettiger te laten werken.

De komende tijd zal ik in mijn blog aandacht besteden aan de veertien verschillende aspecten van productiviteit en positiviteit. Wil je weten aan welke aspecten jouw team kan werken om soepel te fietsen? Vul dan de QuickScan in.