Stress en ziekteverzuim zijn hardnekkige uitdagingen, of niet?

Ben jij een HR manager, leidinggevende of directeur en heb je te maken met medewerkers of collega’s die veel stress ervaren, regelmatig verzuimen vanwege ziekte, of laag in hun energie zitten? Is er wellicht een medewerkers tevredenheidsonderzoek uitgevoerd binnen jullie organisatie en baren de uitkomsten je zorgen?

Maak kennis met de pilot PSYCH-K®
PSYCH-K® is een eenvoudige en snelle methode om belemmerende overtuigingen te transformeren in ondersteunende overtuigingen op het onderbewuste niveau. Dit proces van “herbedraden” helpt mensen om een veerkrachtiger en positiever wereldbeeld te ontwikkelen, wat direct invloed heeft op hun dagelijkse (werk)ervaringen en welzijn. Voor Ipse de Bruggen hebben we een pilot uitgezet om te testen wat het effect is als PSYCH-K® wordt ingezet. De resultaten zijn indrukwekkend, verbluffend, bijna magisch.

Door zelf een pilot op te zetten, kun je heel gericht onderzoeken wat het effect van deze methode is op items zoals: vitaliteit, verzuim, werkplezier, stressreductie en zingeving.

Herken je dit?
Het kan zo maar zijn, dat medewerkers vast zitten in overtuigingen dieemmeren te zijn wie ze willen zijn of belemmeren te doen wat ze willen doen. Dit heeft invloed op zowel het werk als privé en kan afbreuk doen aan hun werkgeluk.

We kennen het allemaal, overtuigingen in het hoofd, die je vertellen dat iets moeilijk is, of zwaar, of spannend. Dat stemmetje dat je ervan weerhoudt om dingen een kans te geven. Eigenlijk een heel beperkend fenomeen, want als je er met open vizier in zou stappen, is het allemaal veel vrijer en flexibeler, maar ja, zoals met zoveel dingen, is het allemaal gemakkelijker gezegd dan gedaan!

Stel dat een medewerker te perfectionistisch is, een laag zelfbeeld heeft, of weinig zelfliefde ervaart. Dit wordt vaak veroorzaakt door belemmerende overtuigingen met als effect dat er stress, angst en onzekerheid ontstaat.

Waarom is dit nu juist relevant voor organisaties?
Wat individuele medewerkers raakt, raakt de organisatie. En zo kunnen eerder genoemde aspecten impact hebben op:

 • Bevordering van een positieve bedrijfscultuurMedewerkers die belemmerd worden door belemmerende overtuigingen, kunnen zich beperkt voelen in hun functioneren.
 • Verhogen van productiviteit
  Stress en angst kunnen negatief effect hebben op de productiviteit.
 • Vermindering van conflicten
  Belemmerende overtuigingen kunnen leiden tot misverstanden en conflicten.
 • Versterken van leiderschap
  Belemmerende overtuigingen kunnen de leidinggevende in de weg staan het werk goed te doen.
 • Verminderen van ziekteverzuim
  Stress is ongezond en kan leiden tot ziekmelding.

PSYCH-K® is hiermee niet alleen een methodiek voor persoonlijke ontwikkeling en stressreductie, het biedt ook concrete voordelen voor organisaties die streven naar groei, harmonie en een positieve, vitale werkplek voor alle medewerkers.

Is je interesse gewekt en wil je er meer over weten? Vraag de whitepaper PSYCH-K® aan en lees alle ins en outs over de pilot en de resultaten. Heb je na het lezen van deze whitepaper vragen over het pilotonderzoek en wat dit voor jullie organisatie kan betekenen, dan bieden we je graag een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Samen zetten we de koers uit naar een veerkrachtige, succesvolle organisatie, beloofd!