conflict

Meningsverschillen, die hebben we allemaal. De manier waarop we met deze verschillen omgaan, bepaalt of het tot een conflict komt. Binnen een team ontstaan conflicten eigenlijk altijd door het niet (goed) omgaan met meningsverschillen.

Hoe ontstaat een conflict?

Een verschil van mening is niet erg. Het gaat pas mis als men per se gelijk wilt krijgen. Dus als iemands mening vast staat als ‘waarheid’ en hij niet bereid is naar de mening van de ander te luisteren. Zodra partijen gaan vechten voor hun mening, ontstaat een conflict.

Een meningsverschil hoeft geen conflict te worden

De kunst bij een meningsverschil is om altijd in gesprek te blijven en de ander te respecteren. Soms is het nodig om toe te geven: ‘blijkbaar zijn we het niet met elkaar eens’. In bedrijven en teams is er altijd een hoger doel dan het individuele doel: ‘We doen het voor de klant.’ Het is goed om dat te benoemen en het kan ook een eye-opener zijn: ‘daar zijn we het dus wél over eens, dan gaan we daarmee verder.’ Samen verder willen, de relatie willen behouden, dat zijn belangrijke voorwaarden voor het voorkomen van conflicten.

Werken aan een succesvol team

Een succesvol team kan omgaan met meningsverschillen, het voorkomt het ontstaan van conflicten, omdat de leden de pijnpunten durven benoemen. Dat is spannend, maar noodzakelijk. Bekijk welke wegen wél naar het gezamenlijk doel leiden. Soms met meningsverschillen, maar altijd zonder conflict.

Tip: Accepteer een verschil van mening
U hoeft het er niet mee eens te zijn. Neem als vertrekpunt waar u het wel over eens bent.

Tip: Als u weet wat het gezamenlijke doel is, spreek dan samen af hoe u omgaat met meningsverschillen. Tellen de meeste stemmen? Zoeken jullie een andere weg?

Tip: Kijk naar wat wel mogelijk is
Zo ontstaat weer ruimte voor een gesprek, blijft de relatie in stand en kom je verder.

Tip: Doe de Quickscan
Omgaan met meningsverschillen, het is een van de veertien aspecten die het functioneren van een team beïnvloeden. Wilt u weten wat die andere aspecten zijn en hoe uw team functioneert? Vul de Quickscan in.